Linija kriya joge Masters

tra 4, 2019

Linija kriya joge Masters

Duhovni majstori su uvijek bili nastavak vječne mudrosti koji prolaze dostojnim učenicima. Istinski gospodar, međutim, je Bog, koji podučava čovječanstvo na mnogo načina u svakom trenutku. Tako je Gospod rekao: “Podučavao sam ovaj yoga Vivazvan, koji ga je zauzvrat naučio manuu, a manu je dao ovo poznavanje joge u Ikshwaku.” (Bhagavad Gita IV: 1)

U kriyi yoga, tradicija je pokazati ljubav i poštovanje božanskim inkarnacije kao što su Krišna i Krist, kao i na svaku religiju i vjeru. Kriya yoga predstavlja praktični aspekt duhovnog života temeljen na svim religijama i stoga je univerzalni put do kozmičkog svijesti.

***