Švicarska

Posjetite Švicarska od 23 lipnja do 3 srpnja 2019

Swami Yogeswarananda će biti u Švicarska od lipnja 23 do srpnja 3, 2019.

Organizacija: Peter Bäurle // baeurle.peter@gmail.com

Za više informacija o dizajnu programa kriya yoga u Švicarska, možete izravno kontaktirati organizatora.