Wiadomość od Swami Yogeswaranada Giri

kwi 4, 2019

Wiadomość od Swami Yogeswaranada Giri

kochać boskie dusze

Im bardziej człowiek utożsamia się ze światem zewnętrznym, nie znając swojego nieodłącznego ducha, tym bardziej będzie uwikłany w świat zmysłów, na łasce różnych wpływów i cierpienia.

Wyjściem z tej pułapki jest absolutna wiedza i realizacja naszego boskiego ja.

Z pomocą techniki Krija Jogi, możliwe jest w środku świata poprzez szczerą, konsekwentną praktykę urzeczywistniania naszego prawdziwego ja w tym życiu.

Życie ludzkie jest rzadkie i krótkie. Im wcześniej zaczniemy praktykę Krija Jogi, tym lepiej dla nas.

Zbierz siano, gdy świeci słońce!

Praktykuj technikę Krija Jogi, tak jak nauczają mistrzowie, szczerze i konsekwentnie!
Modlę się, aby Bóg i Mistrzowie pobłogosławili cię.

Swami Yogeswarananda Giri

***